Businessplanning

Home 9 Consultancy 9 Businessplanning
Vanuit inzicht in omgevingsontwikkelingen en een kennis van de eigen sterkten en zwakten kunnen organisaties optimaal toegerust klant en markt bedienen. Met businessplanning voor de korte, middellange en lange termijn en continue monitoring en evaluatie van bereikte resultaten wordt aan een belangrijke randvoorwaarde voldaan voor performanceverbetering.
 

Dienstverlening Business Planning
Gericht op
Reflectie op of ontwikkeling van Visie, Missie en Strategie
Eenduidigheid ten aanzien van het werkgebied, de ‘strategic intent’, de huidige positie en het plan van handelen voor de korte en/of lange termijn
Oriëntatie op en aanscherping van de business case
Upgrading van het verdienmodel in lijn met ontwikkelingen in de interne en externe omgeving
Ontwikkeling van business-plannen, feasibility studies
Heldere formulering /afbakening van doelstelling, resultaten en activiteiten en beoordeling haalbaarheid
Project- en programmaontwikkeling  en begeleiding
Dataverzameling en projectdefiniëring, invulling projectmatrix of logical frameworks o.a. bij donorfunding
Begeleiding bij planning, monitoring en evaluatie sessies
Effectief en efficiënt procesverloop en accurate vastlegging