Disclaimer

Doel en gebruik website
Deze website is bedoeld om de bezoeker daarvan kennis te laten maken met CROSSEDLINES ADVISORY SERVICES SURINAME NV. Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend door derden.
Inhoud website
CROSSEDLINES ADVISORY SERVICES SURINAME NV streeft ernaar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de volledige inhoud van de site na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. De informatie beschikbaar op de website heeft een algemeen karakter en is niet toegespitst op de concrete dan wel actuele situatie van de bezoeker van deze website. Het is dan ook aan te bevelen om waar nodig en indien gewenst voor meer specifieke informatie contact op te nemen met CROSSEDLINES ADVISORY SERVICES SURINAME NV.
Werking website
CROSSEDLINES ADVISORY SERVICES SURINAME NV streeft ernaar om (alle onderdelen van) deze website voortdurend toegankelijk te houden, maar kan er niet voor instaan dat deze website onder alle omstandigheden en op alle tijdstippen (in al haar onderdelen) toegankelijk is, zodat CROSSEDLINES ADVISORY SERVICES SURINAME NV geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van het niet (tijdig) kunnen bezoeken of het niet (volledig) kunnen raadplegen van deze website.
CROSSEDLINES ADVISORY SERVICES SURINAME NV heeft geen invloed op de (tele- of datacommunicatie)middelen en/of de (computer)systemen met behulp waarvan toegang tot deze website wordt gezocht of verkregen, zodat CROSSEDLINES ADVISORY SERVICES SURINAME NV geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van eventuele storingen die optreden bij het bezoeken of raadplegen van deze website.