Achtergrond

De effecten van de pandemie en sociaaleconomische crisis op individuen en teams zijn de afgelopen periode goed zichtbaar geworden. Door continu overleg en creatief en flexibel aanpassen aan de externe ontwikkelingen, zijn bedrijfsactiviteiten in vele sectoren veiliggesteld. In crisis hebben wij ervaren de eensgezindheid, wendbaarheid en het verantwoordelijkheidsbesef van teams. Blijven doorgaan in tijden van crisis vraagt om nog sterker leiderschap, continue onderlinge afstemming en de verdere toerusting van competente teams. Klant- en resultaatgerichtheid, flexibiliteit en veerkracht zijn slechts enkele van de competenties van individuen en teams, welke bedrijven in staat stelden succes te boeken ook in onzekere tijden. Het borgen van de positieve impact van crisis op mens en organisatie vraagt om een kritische reflectie. Deze periode van het jaar leent zich daar uitstekend voor.

Kernvragen bij een dergelijke reflectiesessie kunnen zijn:

– Wat drijft ook mij in moeilijke tijden om door te gaan?
– Hoe wendbaar zijn wij als organisatie en waar blijkt dat uit?
– Op welke wijze stemmen wij organisatie-breed af op de uitdagingen?
– Hoe spreken wij elkaar aan op gedeelde verantwoordelijkheden in tijden van crisis?

Doelstellingen en beoogde resultaten

Het extern laten faciliteren van een dergelijke reflectie sessie heeft als belangrijkste voordeel dat alle teamleden zich volledig kunnen bezighouden met de inhoud. Leermomenten en successen uit de afgelopen periode vertalen naar uitvoerbare activiteiten, projecten en programma’s voor het komende jaar is het doel. Een reflectiesessie als middel om de organisatie effectiviteit en wendbaarheid te verruimen is gericht op synergie tussen IK (manager of teamlid), WIJ (het team) en HET (ons product of dienstenpakket en het beoogde resultaat).

De output van de reflectie is een Agility, Alignment and Accountability team manifest voor 2023. Het manifest komt tot stand met input van alle deelnemers en beschrijft hoe betere resultaten te bereiken door een sterker team denken, verantwoordelijkheidsbesef, veerkracht en wendbaarheid. Puntsgewijs en kernachtig geformuleerd laat het document ruimte voor de individuele medewerker om ook persoonlijke doelen af te leiden voor het meer agile, accountable en als teamplayer werken.

Hoe

Kort, intensief en prikkelend programma in maximaal twee dagdelen 1 met de onderdelen:

Alignment of interne afstemming en samenwerking met een focus op resultaat; verbeter opties
Agility of wendbaarheid van individu en team hoe en waarmee
Accountable zijn of verantwoordelijkheid nemen en rekenschap geven ongeacht de output

Vertrekpunt is steeds, wat gaat al goed en geeft energie om de uitdagingen samen aan te kunnen.

Tijd: Een dagdeel is 3,5 uur

Voor meer informatie maakt u contact.

CrossedLines Advisory Services gaat graag met u in gesprek over de mogelijkheden van in-house trainingen.