Planning 2023

Home 9 Trainingen en workshop 9 Planning 2023

Maatwerk staat centraal in het trainingsaanbod van CrossedLines. Met elke opdrachtgever wordt stil gestaan bij de beoogde eindtermen en de motivatie van teamleden om zich verder te ontwikkelen. Een terugkomdag aan het einde van de training wordt daarom ook sterk aanbevolen; het doel is reflectie op de training en de wijze waarop nieuwe of aangescherpte vaardigheden worden ingezet.

Om een idee te geven van de beschikbare standaard trainingen, die naar uw behoefte aangepast kunnen worden bijgaand wat info. 

1. Finance voor de non-financial professional

In organisaties die topprestaties neerzetten werken organisatie onderdelen in hechte teams samen aan het realiseren van de doelstellingen. Dat vereist inzicht in die processen die over afdelingsgrenzen heen van invloed zijn op de performance van de hele organisatie. Bent u een niet financiële manager die het belang onderkent van verruiming van kennis over en inzicht in de financiële processen, ook in relatie tot het eigen functioneren? Deelname aan dit trainingsprogramma reikt u de tools aan om vanuit de eigen niet-financiële functie beter te kunnen samenwerken en input te leveren aan teamleden van de afdelingen finance en control, accounting en audit.

Training van 4 dagdelen; groepsgrootte maximaal 12 deelnemers.

Doelstelling:

Enig inzicht verwerven in de financiële verslaggeving, het kennen van de samenhang tussen de verschillende onderdelen van de verslaggeving
Kennen van de belangrijkste kostensoorten en methoden van kostprijscalculatie
Kunnen linken van de eigen activiteiten aan de financiële functie
Doelgroep: Deze training is voor managers met een niet financiële achtergrond.

Programma op hoofdlijn:

 • De financiële functie en onderdelen van het financieel management
 • Kosten en kostprijscalculatie in relatie tot de praktijk van de eigen organisatie
 • Vastlegging, analyse en rapportage (tool & proof of management)
 • Brainstorming op actieplannen en verbetervoorstellen

Op interactieve wijze worden praktische vaardigheden overgedragen en inzichten gedeeld. Na deze training:

 • Kent u het nut dan wel de noodzaak van de diverse rapportages
 • Weet u beter wat uw aandeel is in de cijfers als tool of management
 • Bent u zich sterker bewust van de opties voor kostenbeheersing, cashflow- en resultaat verbetering
 • Bent u een betere gesprekspartner voor uw financieel onderlegde collega’s of medewerkers
2. Marketing for non-profits

Hoe hanteren wij ook in een non-profit omgeving Marketing bij het goed kennis te nemen van de wensen en behoeften van onze doelgroepen? En hoe stemmen wij daar onze aanpak op af in lijn met de ideële doelstellingen van onze organisaties?

Workshop van 3 dagdelen; groepsgrootte maximaal 12 deelnemers.

Doelgroep: directie en managers van NGO’s die gaan voor een meer marktgerichte benadering binnen de kaders van het NGO werken en denken.

Leerdoelen:

 1. Inzicht in recente ontwikkelingen en het hoe en waarom van non-profit marketing in de Surinaamse context
 2. Kennen van het verband tussen visie, missie en doelstellingen in een non-profit omgeving; Reflectie op een scherpere invulling van de marketingfunctie in de eigen NGO organisatie
 3. Ontwikkelen van actieplannen voor invulling van de marketingmix
  (C’s, K’s, P’s, en R’s)

In een interactieve aanpak gaan de deelnemers aan de hand van korte oefeningen en cases uit de directe omgeving met elkaar in discussie om vervolgens voor zichzelf de vertaalslag maken naar de eigen organisatie. Aan het eind van de workshop hebben deelnemers een actieplan ontwikkeld voor een sterker op de verschillende doelgroepen gerichte benadering.

Het programma op hoofdlijn:

 • Hoe, wat, waarom van non-profit marketing in Suriname; een reflectie op non-profit marketing in en buiten onze directe omgeving
 • Strategische planning en marketing binnen een non-profit omgeving
 • Een upgrade in de marktbenadering; waarom, hoe en waarmee
 • Marketing in actie in de eigen omgeving; vertaalslag naar doen
 • De traditionele marketing mix in een non-profit omgeving; van de marketing P’s naar de C’s de K’s en de R’s
 • Het eigen actieplan voor een meer marktgerichte benadering
3. Marketing voor de professionele dienstverlener

Training van 3 dagdelen; groepsgrootte maximaal 14 deelnemers.

Doelgroep:
Proactieve professionals in de dienstverlening die het belang onderkennen van een meer commerciële benadering. Een echte professional heeft veel voldoening bij de uitoefening van het beroep maar beseft ook het belang van netwerken voor het binnenhalen en continu tevreden houden van cliënten. Technische bekwaamheid en commerciële gedrevenheid gaan in een succesvolle omgeving hand in hand. Periodiek reflecteren op de commerciële vaardigheden is gewenst om uit het overleg met cliënt en markt een voor ieder bevredigend resultaat te halen.

Na deze workshop:

 • Weet ook u, hoe binnen de professionele dienstverlening meer uit Marketing te halen
 • Kunt u de marketingtools in relatie tot de eigen waarde strategie binnen de dienstverlening beter hanteren
 • Bent u up to date over de mogelijkheden van social marketing in onze omgeving
 • Denkt u gericht mee met de klant over zijn of haar “pre-purchase, purchase en post-purchase experience” en heeft u tools om daar de aanpak op af te stemmen

Op zeer luchtige wijze wordt aan de hand van cases met u het stappenplan uitgewerkt voor een meer pro-actieve benadering van uw doelgroepen.

CrossedLines kan afhankelijk van de specifieke trainingsbehoefte in uw organisatie ook maatwerk leveren op het gebied van:

 • Strategieontwikkeling
 • Marketing-audits bij reflectie en upgrade van de marketingfunctie binnen uw organisatie
 • Strategische marketingplanning

 

Meer informatie?

CrossedLines Advisory Services gaat graag met u in gesprek over de mogelijkheden van in-house trainingen.