Marketing

Home 9 Consultancy 9 Marketing

Wat is in uw organisatie de visie op Marketing? Is het een activiteit uitgevoerd door de marketingfunctie alleen of draagt iedereen bij? Hoe komt uw budget voor marketing tot stand en wie toetst of de marketinginspanningen tot de beoogde resultaten leiden? Maar belangrijker nog; met welke frequentie reflecteert u op de invulling van de commerciele functie in uw organisatie in relatie tot de overige bedrijfsonderdelen?

Anno 2024 is marketing steeds meer en meer het aanpassende vermogen van de gehele organisatie om in een snel veranderende omgeving adequaat in te spelen op de behoeften en verlangens van consumenten. CrossedLines Advisory Services biedt marketingdienstverlening die naadloos aansluit bij uw eigen ontwikkelingsfase en het ambitieniveau. Samen wordt vervolgens het traject voor the next level op marketing gebied uitgezet. 

De diensten op marketinggebied die worden aangeboden betreffen onder andere:

Strategische planning

Bij de ontwikkeling en planning van strategisch beleid biedt CrossedLines ondersteuning door samen met het management en het commercieel team te reflecteren op de ambities en opties. Met de realiteit in de externe omgeving en de beschikbare middelen als korte termijn gegeven, worden strategie, tactiek en benodigde activiteiten op elkaar afgestemd.

Marketing Scans

Met de output van een professioneel uitgevoerde marketingscan of een meer uitgebreide marketing audit kan het functioneren van uw commerciële afdeling worden verbeterd. Bij drastisch wijzigende verhoudingen in de externe omgeving is het gewenst daar de interne sales en marketingorganisatie tijdig op af te stemmen.

Marketing varia

Tijdelijk extra ondersteuning nodig bij de uitwerking of aanpassing van de marketing mix of het willen brainstormen over product en marktontwikkeling kan ook.
Voor vragen of een vrijblijvend intake gesprek maakt u contact.