CROSSEDLINES ADVISORY SERVICES SURINAME NV

Een solide partner bij Strategische planning, Organisatie ontwikkeling en Marketing upgrades

Helyante Mac Donald

Overleven in crisis; Alignment, Agility en Accountability

De effecten van de pandemie en sociaaleconomische crisis zijn de afgelopen periode goed zichtbaar geworden. Door continu overleg en creatief en flexibel aanpassen aan de externe ontwikkelingen, zijn bedrijfsactiviteiten in vele sectoren veiliggesteld.

In crisis hebben wij ervaren de eensgezindheid, wendbaarheid en het verantwoordelijkheidsbesef van teams. Blijven doorgaan ook in moeilijke tijden vraagt om sterk leiderschap, continue onderlinge afstemming en de verdere toerusting van competente teams.

Klant- en resultaatgerichtheid, flexibiliteit en veerkracht zijn slechts enkele van de competenties van individuen en teams, welke bedrijven in staat stelden succes te boeken ook in onzekere tijden.

Reflectie op wat goed gaat, geeft energie om door te kunnen. Het extern laten faciliteren van een dergelijke reflectie sessie heeft als belangrijkste voordeel dat alle teamleden zich volledig kunnen bezighouden met de inhoud. Maak contact voor meer info

Maatwerk

Maatwerk staat centraal in het trainingsaanbod van CrossedLines. Met elke opdrachtgever wordt stil gestaan bij de beoogde eindtermen en de motivatie van teamleden om zich verder te ontwikkelen. Een terugkomdag aan het einde van de training wordt daarom ook sterk aanbevolen; het doel is reflectie op de training en de wijze waarop nieuwe of aangescherpte vaardigheden worden ingezet.

Reflectiesessie

Het borgen van de positieve impact van crisis op mens en organisatie vraagt om een kritische reflectie.
Deze periode van het jaar leent zich daar uitstekend voor.

Kernvragen bij een dergelijke reflectiesessie kunnen zijn:

– Wat drijft ook mij in moeilijke tijden om door te gaan?
– Hoe wendbaar zijn wij als organisatie en waar blijkt dat uit?
– Op welke wijze stemmen wij organisatie-breed af op de uitdagingen?
– Hoe spreken wij elkaar aan op gedeelde verantwoordelijkheden in tijden van crisis?

DE CLASS AANPAK

CLASS hanteert een open, planmatige en gedreven benadering vanuit een sterk inlevingsvermogen. Dat vertaalt zich vanaf intake tot opdrachtaflevering in duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden, het tijdpad, de concrete (deel)activiteiten en het resultaat. Waar nodig werkt CrossedLines Advisory Services samen met partners in binnen en buitenland.

Vanuit de stellige overtuiging dat geen twee organisaties hetzelfde zijn, en dat omstandigheden en oplossingen vandaag geen garantie en antwoorden bieden op vragen en uitdagingen van morgen, is het maatwerk in elk traject. Gedreven door de kernwaarden authenticiteit, resultaatgerichtheid en een sterk inlevingsvermogen heeft CLASS zich vanaf haar oprichting in 2006 met succes kunnen handhaven. Terugkerende opdrachten en tevreden opdrachtgevers geven veel voldoening en creëren links met gelijkgerichte professionals.

HET AANBOD EN HET GEZICHT VAN CLASS NV

Een intensieve betrokkenheid bij ontwikkelingen binnen het Surinaams ondernemerschap, het lidmaatschap van diverse beroepsverenigingen, intervisie met beroepsgenoten en een continue oriëntatie op ontwikkelingen binnen het vakgebied waarborgen dat CrossedLines Advisory Services steeds heel dichtbij de praktijk van uw organisatie kan staan.

CLASS NV biedt Managementconsultancy en Trainingen op het gebied van organisatie-inrichting, marketing en businessplanning vanuit de onderkenning van de samenhang, en het benodigde dynamische samenspel, tussen alle organisatieonderdelen. Of het nu gaat om de gewenste performanceverbetering van de organisatie als geheel, of het invullen van een specifieke behoefte op het gebied van marketing, of de ontwikkeling van een meerjarenplan, voorop staat steeds het leveren van toegevoegde waarde voor de opdrachtgever. Opdrachtgevers zijn partners in elk traject hetgeen de reden is om in elke fase van de dienstverlening realistisch haalbare resultaten af te zetten tegen het verwachtingspatroon van de organisatie.

Voor meer informatie maakt u contact.

CrossedLines Advisory Services gaat graag met u in gesprek over de mogelijkheden van in-house trainingen.