KIJK OP MANAGEMENT CONSULTANCY

Home 9 Consultancy

De dienstverlening van CrossedLines Advisory Services op het gebied van Managementconsultancy gaat uit van Lean en Learning. Met Lean wordt bedoeld het, gegeven de klantvraag, aanbieden van waarde die er direct toe doet. Anders gesteld CLASS gaat voor een klantgeorienteerde benadering die onder alle omstandigheden rekening houdt met de ontwikkelingsfase van de organisatie en de groeiambitie in relatie tot de hiervoor beschikbare middelen.

Met learning wordt bedoeld het, bij de verlening van adviesdiensten, concreet en direct bijdragen aan de vergroting van kennis en inzichten, waardoor hetgeen opgeleverd wordt ook in stand gehouden kan worden door de organisatie zelf. Dus geen blijvende afhankelijkheid van externen. Door het stimuleren, uitdagen en motiveren van project-teamleden en het tussentijds gezamenlijk reflecteren op deelresultaten wordt in elk traject gericht aangezet tot ‘learning’.

CrossedLines Advisory Services biedt dienstverlening aan op de gebieden:

  • Organisatie-inrichting en ontwikkeling
  • Marketing
  • Businessplanning