Portfolio

Voor wie werkt CrossedLines Advisory?

CrossedLines Advisory Services is actief binnen de NGO, publieke en private sector. Recent zijn voor de sectoren gezondheid, educatie en milieu opdrachten uitgevoerd op het gebied van strategieontwikkeling en meerjarenbeleid, projectevaluatie en ontwikkeling baselines.

Eind 2017 is voor managers uit het bedrijfsleven en parastatale bedrijven een training Finance voor non-financials uitgevoerd. De diversiteit in achtergronden van de deelnemers en hun eigen aanvullende leerdoelen, maakten de training een voor ieder zeer inspirerende ervaring. Deze activiteit wordt begin 2018 herhaald.

Tot de opdrachtgevers behoorden in 2016/2017 o.a. de ILO (International Labour organisation), de IDB (Interamerican Development Bank) en de UNDP (United Nations Development Programme).

CrossedLines opdrachtgevers zijn onder andere ook:

Client Opdracht Resultaat
Curatorium EBGS Organisatiescan Sterkten en zwakten bekend bij organisatiestructurering en meerjarenplanning
One Stop Shop Doorlopende opdracht op het gebied van project- en organisatieontwikkeling en managementondersteuning Projectontwikkeling bij innovatie en vernieuwing
The Back Lot Tussentijdse en eindevaluatie van meerjaren jongeren educatie project Mid term en eindevaluatie output
NIMOS Policy document Roadmap voorafgaand aan ratificatie door Suriname van milieuverdrag
NOB Organisatie inrichting en meerjarenbeleid Richting en inrichting bij verdere groei bekend
Medische Zending Consultancy bij meerjarenplanning en ontwikkeling monitoring framework Planningsdocument en M&E systematiek up to date
Diakonessenhuis Reflectie bij ontwikkeling meerjarenbeleid Strategisch document als input bij beleidsformulering
Milieuorganisaties lokaal Facilitator en moderator bij workshops en congressen Scherpe focus op proces en inhoud
Overheid Baseline van het coöperatie wezen in Suriname Inzicht in de status van het Coöperatiewezen binnen de agrarische en financiële sectoren

 

Fear Itself Speech дї®ж”№ ж–‡з«  и‹±ж–‡ click through the following web site | Advanced Trading ToolsВ В·В Learn How to Trade opciones binarias demo click here now
Loan Canada go credit visit their websiteFear Itself Speech essay custom service click through the following www place | Advanced Trading Tools · Learn How to Trade Binære optioner handel click here now
visit their there essay genesis