Home 9 Blog 9 Algemeen 9 Take care

Analyse van een reflectie op wat is, wat was en wat kan of kon zijn in onze nationale economie of politiek, helpt om zaken in perspectief te brengen.

Aan het eind van dit eerste kwartaal valt overal om me heen op dat mensen zich mateloos ergeren aan wat niet is, wat niet gebeurt en wat niet begrepen wordt. Daar kun je eindeloos over doorgaan en permanent verwonderd blijven over hoe schijnbaar passief wij ons (nu nog) schikken naar de snel veranderende economische realiteit. Daar kunnen en zullen nog vele columns over geschreven worden de komende tijden. En toch gaat het deze maand even niet daarover.

Een heel andere ontwikkeling vraagt dringend om aandacht. De gezondheid en het welzijn van grote groepen Surinamers is in gevaar door onze huidige life style keuzen (en ergernis). De statistieken uit een landelijk onderzoek van 2014 geven aan dat 60% van de vrouwen en 50% van de mannen te zwaar is. Hetzelfde onderzoek laat zien dat een vijfde van onze bevolking een verhoogde bloeddruk heeft. Dat is eigenlijk niet verwonderlijk als je om je heen kijkt. Levensgrote billboards die ons doen geloven dat bij alle plezierige dingen in het leven ook alcohol hoort. Nog te vaak zie je ook onder veel jongeren zwaar tabaksgebruik, dit ondanks de enge afbeeldingen en waarschuwingen op alle sigaretverpakkingen. Lichaamsbeweging die verder gaat dan af en toe deelnemen aan een wandel- en trimloop wordt niet of nauwelijks gestimuleerd. Op onze relatief kleine populatie tellen wij inmiddels minimaal zeven internationale fast food ketens. Het aantal warungs, roti, grill, Chinese en lokale fastfood restaurants is de afgelopen jaren fors toegenomen en zij doen zichtbaar goede zaken. Ik ben zeker niet tegen lekker eten en dat blijkt; ook mijn BMI vraagt om aandacht. En wie lust niet een lekker glaasje wijn of een stevige cocktail na een week hard werken? Maar als je weer eens iemand kwijtraakt aan een acute aandoening, dan besef je het gevaar. Hart en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer 1.

Steeds nadrukkelijker bewijst de wetenschap het verband tussen acute levensbedreigende aandoeningen en life style keuzes. Overmatige alcohol-, en tabaksconsumptie, onvoldoende lichaamsbeweging en een ongezond voedingspatroon zijn bewezen boosdoeners als het gaat om het veroorzaken of verergeren van onder andere hart en vaatziekten en diabetes. De complicaties bij verwaarlozing van een chronische aandoening zijn niet alleen een zware belasting voor de patiënt en zijn directe omgeving, maar ook voor het hele zorgsysteem. Kosten van screening, behandeling en levenslange nazorg lopen daarbij fors op. Dat kunnen wij ons als land niet veroorloven. Wat echter ook aandacht vraagt is de inrichting van ons huidig zorgstelsel. Volledig gemedicaliseerd en vooral gericht op curatieve zorg, rollen dagelijks tientallen nieuwe patiënten het zorgsysteem in. Zorgwekkend en jammer als de meer preventieve kant van zorgverlening zwaar onderbelicht blijft, en ook vaak niet wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Grote uitgaven in de curatieve zorg zijn te voorkomen als risicogroepen tijdig gescreend en preventief behandeld worden. Primaire preventie ter voorkoming van chronische aandoeningen en secundaire preventie ter voorkoming van verergering van klachten en complicaties bij chronische patiënten zijn zwaar onderbelichte onderwerpen binnen de huidige zorgverlening. Om u enig idee te geven: in ons huidig zorgstelsel krijgt een diabeet een noodzakelijke orthopedische schoen of preventieve medische pedicure, niet vergoed. Als deze patiënt als gevolg daarvan wonden krijgt, worden de kosten voor wondverzorging en uiteindelijk bij complicaties de amputatie, wel vergoed. Deze medische kosten zijn een veelvoud van de preventieve voorzieningen of behandelingen. Maar veel belangrijker is het behoud van de kwaliteit van leven van onze medeburgers met een chronische aandoening. Gekluisterd aan een ziekbed of enkele keren per week moeten dialyseren is wat u niemand toewenst.
Take care in deze context is je afvragen, wat anders moet als het gaat om voeding, lichaamsbeweging, alcohol en tabaksgebruik. Hoewel volgens mij niet perse wetenschappelijk bewezen, hoor je vaker dat er ook een verband bestaat tussen ergernis, stress en oververmoeidheid enerzijds en het oplopen van allerlei aandoeningen anderzijds. Dus doet u mij een groot plezier en take care! Beweeg, eet gezond en ontspan op tijd en blijft u vooral in deze tijden van crisis weg uit die spiraal van frustratie en boosheid rondom onze politieke en economische realiteit.

Take care; een bezinningsvolle stille week en subh Holi!