Waarom verkoopt anno 2013 een smartphone of fastfood zo veel makkelijker dan een gezonde levensstijl of verantwoord rijgedrag. Heeft het te maken met de korte termijn voordelen of het genot dat wij doorgaans ervaren bij deze tastbare materiële zaken? Of dringen de schadelijk effecten van het nalaten van verantwoord gedrag onvoldoende tot ons door? Wat is een effectieve manier om bewustwording te creëren over de voordelen van … of het nalaten van … In de sociale marketing worden met gebruikmaking van concepten uit de commerciële marketing programma´s ontwikkeld en geïmplementeerd die gericht zijn op het in gang zetten van (maatschappelijke) veranderingen. De sociale marketer heeft daar in tegenstelling tot meer commerciële marketing geen direct belang bij, maar streeft een meer ideële doelstelling na.

Sociale marketing dient daarbij niet verward te worden met het begrip social media marketing. Het eerste begrip levert op Google slechts 706 miljoen hits op in vergelijking met circa 3,4 miljard hits voor social media marketing. In onze Surinaamse context zijn de inspanningen van een NGO ter bevordering van het leesgedrag onder jongeren en binnen de gezondheidszorg de anti-tabak campagne recente voorbeelden van sociale marketing campagnes.

Op weg naar de ideale Surinaamse samenleving zijn er vele interessante vraagstukken die om aandacht vragen. Zonder daarin volledig te zijn, zijn de zorg voor ons milieu, de preventie van overdraagbare en niet-overdraagbare aandoeningen en de kwaliteit van ons onderwijs dankbare thema’s waar nog menig programma voor ontwikkeld kan worden. Wat en hoe anders zijn daarbij vragen die opkomen. Een sociaal marketing programma ontwikkelen is zeker in onze multiculturele samenleving niet eenvoudig. Begrijpen van menselijk gedrag en hen aanzetten tot verandering ligt op het snijvlak van diverse disciplines, en is nog wat anders dan grappige TV of radio spotjes in elkaar zetten.

Een succesvolle marketing campagne is er één waarbij de doelgroep overtuigd van de boodschap besluit te kopen en blijft kopen en daarbij anderen aanzet ook te gaan kopen. Als ons ideaal is om een leefbaar, veilig en gezond Suriname achter te laten voor onze kinderen wat is er dan te koop aan goede voorbeelden op het gebied van verantwoord ouderschap, duurzaam milieubeheer en een gezonde levensstijl. Wat verkopen de overheid, NGO’s en verantwoorde bedrijven en burgers aan goede voorbeelden aan onze jongeren en elkaar? Werk aan de winkel realiseer ik me ook voor mezelf heel sterk!