Kent u dat ook? Plaatsvervangende schaamte als iemand afgaat en daarmee zichzelf en vaak ook de omgeving voor schut zet. Voorbeelden genoeg in onze directe omgeving en ik waag me niet aan een opsomming of het benoemen van de meest recente publieke blunders. Ik loop namelijk het risico om belangrijke blunders over het hoofd te zien, of discussies uit te lokken over wat erger is of was. En dat is precies waar het mij nu niet om gaat.

In de politiek, de sportwereld, bij verenigingen, in het bedrijfsleven en binnen het ambtelijke apparaat kunnen we allemaal wel van die missers opnoemen waarbij een gevoel van schaamte je overvalt (op z’n Surinaams gezegd je sjen!). Hoe kan dit en waarom staan we dit toe zijn dan gedachten die opkomen. Daar sta je dan en je schaamt je diep, mede vanuit het besef dat de gevolgen van de schade aangericht nog lang zullen ‘naklinken’. In de grote wereld om ons heen is het gebruikelijk dat je als individu verantwoordelijkheid neemt voor je gedrag, keuzes en de gevolgen daarvan. En dat betekent zonder pardon een stap terugdoen. In Suriname lijkt het normaal te worden dat wij vergoelijken en accepteren dat ongeoorloofd gedrag in een publieke functie ongestraft blijft. Daarmee doen wij onze samenleving geen goed en dat is een understatement!

Onze jeugd krijgt heel verkeerde signalen en kiest helden die voor weinig positiefs model staan. En begrijp me goed; fouten maken, dat doen we allemaal. Het punt is, zijn we daarna in staat om die fouten toe te geven, onze excuses aan te bieden, de consequenties te accepteren, ervan te leren en daarmee ons zelf en onze directe omgeving een dienst te bewijzen?
De Surinaamse samenleving kent naast de enfant terribles meer dan genoeg voorbeeldfiguren. Mensen die zich dienstbaar maken en maakten zonder persoonlijk gewin en machtsverkrijging voorop te stellen. Als samenleving zijn wij er sterk bij gebaat om deze positieve en inspirerende mensen en de ontwikkelingen die zij op gang brengen, een groter podium te bieden. Zonder politieke opsmuk en verdraaiing van feiten kan de energie die van het positieve uitgaat aanstekelijk werken. In het bijzonder voor diegenen die voorbeeldfiguren in hun directe omgeving missen, of onbewust teveel aandacht geven aan het negatieve.

Chapeau aan alle organisaties en individuen die al een bijdrage leveren in het uitdragen van goede initiatieven en het erkentelijkheid tonen aan de role models. Waar blijven wij als individuen die midden in de samenleving staan en dagelijks de gevolgen ervaren van afglijdende normen en eroderend waardebesef? Het kwaad schakelt zichzelf op den duur uit is mijn stellige overtuiging! Het goede heeft ons die daarin geloven nodig; wil en kan ook u daarin een voorbeeld voor uw omgeving en vooral voor de jongere generaties zijn?