HET AANBOD EN HET GEZICHT VAN CLASS NV

Home 9 Het aanbod en het gezicht van CLASS NV

Het aanbod van CLASS NV

Een intensieve betrokkenheid bij ontwikkelingen binnen het Surinaams ondernemerschap, het lidmaatschap van diverse beroepsverenigingen, intervisie met beroepsgenoten en een continue oriëntatie op ontwikkelingen binnen het vakgebied waarborgen dat CrossedLines Advisory Services steeds heel dichtbij de praktijk van uw organisatie kan staan.

CLASS NV biedt Managementconsultancy en Trainingen op het gebied van organisatie-inrichting, marketing en businessplanning vanuit de onderkenning van de samenhang, en het benodigde dynamische samenspel, tussen alle organisatieonderdelen. Of het nu gaat om de gewenste performanceverbetering van de organisatie als geheel, of het invullen van een specifieke behoefte op het gebied van marketing, of de ontwikkeling van een meerjarenplan, voorop staat steeds het leveren van toegevoegde waarde voor de opdrachtgever. Opdrachtgevers zijn partners in elk traject hetgeen de reden is om in elke fase van de dienstverlening realistisch haalbare resultaten af te zetten tegen het verwachtingspatroon van de organisatie.

Het gezicht van CLASS NV

Met circa twintig jaar werkervaring binnen onder andere het bankwezen en de consultancy in Suriname, is in 2006 bewust gekozen voor het zelfstandig ondernemerschap. Thematisch / projectmatig werken ter realisatie van vooraf duidelijk omschreven doelstellingen en resultaten is waar ik mijn kick uit haal. Schakelen tussen diverse typen opdrachten in een hands-on en doortastende aanpak geven veel voldoening ongeacht de grootte van de organisatie of de sector waar het om gaat. Opdrachtgevers heeft CLASS zowel binnen het segment overheid, alsook de NGO en de particuliere sector.

Een greep uit het recent portfolio:

  • Stakeholders analyse en ontwikkeling roadmap voorafgaand aan ondertekening door Suriname van een internationale conventie
  • Ontwikkeling van het meerjarenbeleidsplan en monitoring framework van de Medische Zending Suriname
  • Consultancy bij de samenstelling van Suriname’s  tweede nationale communicatie bij de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
  • Facilitator bij de strategische planning voor een milieu-organisatie
  • Training klantgerichtheid voor een commerciele bankinstelling
  • Dagvoorzitter bij een nationale klimaatconferentie

Trainingen en Workshop

Trainingsaanbod
Planning 2021

CONTACT

CrossedLines Advisory Services
Telephone: (597) 431286
E-mail: info@crossedlinesadvisory.sr