Gerichte Organisatieontwikkeling voor het Surinaams MKB; overbodige luxe, doorgaans niet nodig of strikte noodzaak?
Circa twee maanden geleden nam ik deel aan een eendaags seminar waarbij een ondernemer zich liet ontvallen dat bij de snelle groei van zijn onderneming er gewoon geen tijd is voor structurering en gerichte organisatieontwikkeling. “ Uitbreidingen gebeuren gewoon en ik weet het is niet goed, maar het kan even niet anders want met de core-business bezig zijn en het klantencontact vragen veel tijd en slokken alle energie op”. Herkent u een dergelijke opmerking?
Voor reflectie op de huidige aanpak om te komen tot verdere professionalisering en gerichte stappen bij verduurzaming van de groei, daar is doorgaans geen of onvoldoende tijd voor ook binnen het MKB segment.

Bij Organisatieontwikkeling worden tegelijkertijd en in samenhang met elkaar medewerkers en de organisatie ontwikkeld. In elke sector en markt, ook in Suriname, zijn tal van trends herkenbaar die continu een beroep doen op de alertheid en creativiteit van eigenaren c.q. managers en daarbij eisen stellen aan de common sense van alle betrokkenen. En precies bij het laatste bekruipt mij in menig onderneming in Suriname het gevoel dat het daar wel eens misgaat. Waarom zou je anders in een fantastisch ingerichte zaak met een professioneel aanbod naar de markt, waar je personeel helemaal in stijl gekleed rondloopt vervolgens niet investeren in de aanpak van het uitvoerend personeel verantwoordelijk voor het contact met klanten? Wachten tot de verkoopcijfers tegenvallen zou kunnen betekenen dat je dan te laat bent en dat de eenmaal aangerichte imagoschade nog lang nawerkt. En dat is maar slechts één aspect van organisatieontwikkeling.
Met Organisatieontwikkeling wordt bedoeld de vanuit een interne behoefte of door een externe factor in gang gezette reeks van activiteiten welke zorgt voor:

 1. Duidelijkheid over de visie, missie en kernwaarden en het bedrijfsmodel van de organisatie (of anders gezegd het framework welke richting geeft aan besluitvorming en handelen)
 2. Betrouwbare data over de geschiktheid van de organisatie qua structuur, kernprocessen en bemensing en daarbij horende competenties. De kernvraag hierbij is sluit de inrichting van de organisatie aan bij het ambitie niveau van de eigenaar/aandeelhouder en de eisen vanuit de omgeving. Eventuele gaps tussen werkelijke en gewenste inrichting maken dan al gauw concreet wat anders kan en moet. Met andere worden is de organisatie-inrichting een beperkende of faciliterende factor voor duurzame groei
 3. Inzicht in de reële opties en strategieën voor wel doordachte veranderingen, waarbij de prioriteiten worden vastgelegd.
 4. Draaiboeken en/of stappenplannen die heel concreet maken wat gaan we doen, waarom, hoe, wanneer, met wie en voor hoelang?

Het beoogde resultaat is de optimale fit te realiseren tussen de interne organisatie en de (behoeften van de) markt maar zeker ook tussen beschikbare middelen en de gewenste resultaten.
Het afstemmen van de organisatie op haar omgeving en het intern gelijk gericht aan de slag gaan is van onschatbare waarde en creëert een flexibiliteit die de investering in tijd en eventueel geld ruimschoots goed maken. Belangrijke randvoorwaarden voor echte resultaten in elk organisatieontwikkelingstraject zijn echter:

 • Talk the talk en dan walk the walk; zeggen wat je doet en vervolgens doen wat je zegt…
 • Als eigenaren en management geloven in die verandering en daarbij willen/kunnen/durven leiden door consequent het goede voorbeeld te geven.
 • Een brede betrokkenheid creëren op alle niveaus binnen de organisatie
 • Mijlpalen en eindresultaten definiëren en successen vieren; dat geeft energie
  om door te zetten

Het lijken open deuren maar menig verandertraject eindigt in een fiasco omdat eenmaal ontwikkeld en volledig uitgewerkt, het met zijn allen terug gaan tot de orde van de dag en niet veranderen wel altijd iets makkelijker blijft.
Belangrijke stuwende factoren die Surinaamse organisaties dwingen tot zelfreflectie en vervolgens (zouden) moeten aanzetten tot gerichte organisatieontwikkeling zijn heel divers en verschillen ook per sector erg sterk. Enkele actuele ontwikkelingen die sectoroverstijgend van invloed zijn op ons MKB ondernemersklimaat zijn onder andere:

 • Kwaliteitsbewustzijn van een steeds kritischer wordende Surinaamse consument
 • Een toetreding van nieuwe aanbieders binnen bijkans alle dienstverlenende sectoren
 • Schaarste aan midden en hoger technisch opgeleid personeel binnen alle disciplines
 • Toename van de economische bedrijvigheid in gebieden buiten Paramaribo

Een traject voor organisatieontwikkeling in gang zetten is durven kiezen voor professionalisering en kan heel bescheiden starten. Kleine ingrepen die voor een ieder concreet en helder maken de richting, de inrichting en de prioriteiten bij de uitvoering, dragen al onmiskenbaar bij aan betere resultaten en voldoening in het proces daar naar toe.
De tijd vrijmaken voor reflectie op ontwikkeling van de organisatie blijft echter een grote uitdaging voor de druk bezette hedendaagse manager. Veranderingstrajecten voor een korte periode integreren in de dagelijkse activiteiten van een intern kernteam of op projectbasis externe expertise inhuren voor het uitwerken en invoeren van veranderingen zijn mogelijke opties om de organisatie fit te houden en kwieker te maken.

Als wij onderkennen dat sterk nationaal ondernemerschap de motor is die elke en ook de Surinaamse economie aandrijft, dan reikt gerichte Organisatieontwikkeling die solide bouwstenen aan voor succesvoller ondernemerschap binnen alle sectoren van onze economie.

Gerichte Organisatieontwikkeling