Chapeau aan de duizenden examenkandidaten die net met succes een fase in hun schoolcarrière hebben afgesloten. Respect voor alle leerkrachten en schoolleiders die onze pupillen helpen opvoeden en vormen, vaak onder minder dan ideale omstandigheden. Geen makkelijke taak ook als je super gemotiveerd en dol op kinderen bent. Ons onderwijs heeft gelukkig op elk niveau nog steeds parels van leerkrachten die met liefde voor hun vak en het kind elke dag weer klaar staan. Zij halen nooit de voorpagina en worden te weinig in het zonnetje gezet.

In elke groep die een doorsnee leerkracht opvangt zit een mamio van achtergronden met vaak ook een heel verschillende leerstrategie. De aanpak nodig om de leerdoelen te bereiken zal alleen al daarom, niet voor alle leerlingen hetzelfde zijn. Tot welke topprestaties onze kinderen binnen en buiten Suriname in staat zijn, indien goed begeleid en gestimuleerd, dat is bekend. Wat ik elk kind toewens, is een ouder en leerkracht die hen bij de vorming stimuleert het beste uit zichzelf te halen. Wat het beste is kan daarbij heel sterk verschillen. In ons regulier onderwijs worden leerlingen voornamelijk getoetst op hun logische mathematische en verbaal linguïstische kennis. Indien de interesses en of intelligentie van pupillen daarbinnen passen en de motivatie aanwezig is, dan volgen automatisch vaak excellente resultaten. Anders is het wanneer kinderen door een totaal andere aanleg en interesses ingegeven, niet of nauwelijks meekunnen. Pijnlijk en frustrerend voor kind en ouder en vooral erg jammer als niet herkend wordt wat een goede leerstrategie is, om ook dan het beste naar boven te halen.

Volgens de bekende Harvard psycholoog Howard Gardner gaat het er niet om hoe intelligent je bent, maar hoe je intelligent bent. Gardner, de grondlegger van de theorie van de meervoudige intelligentie, gaat ervan uit dat ieder mens beschikt over acht verschillende intelligenties. Die zijn vervolgens bij eenieder verschillend ontwikkeld. Slim en knap zijn we dus allemaal, alleen op heel ander gebied. Het faciliteren van groei binnen de mogelijkheden van ieder individu is het voorrecht van iedere opvoeder. Helpen ontdekken en ontwikkelen van datgene waar ze goed in zijn en plezier aan beleven lijkt mij de ware kunst van het opvoeden en vormen (ook binnen het onderwijs). Niets drill –master, maar meer facilitator en mentor.

De vraag vanuit onze arbeidsmarkt naar echte vakmensen met meervoudige talenten en een positieve instelling is erg groot. Talentontwikkeling vanuit de onderkenning van meervoudige intelligentie zou grote groepen jongeren veel gerichter kunnen vormen en helpen hun passie te vinden. En of die passie nu ligt bij sport, muziek, natuur, sociaal of juist heel mathematisch of abstract is, er is voldoende plek!

We kunnen en hoeven niet allemaal jurist, arts, ingenieur of econoom te worden. De productiesectoren hebben heel hard vakbekwame werkers nodig. De sociale sector heeft empathische gevoelsmensen nodig, ons milieu schreeuwt om bescherming, onze diplomatieke diensten hunkeren naar goede carrière diplomaten en zo kun je doorgaan. De opdracht waar ook ik me toe geroepen voel, is te helpen elke jongere in mijn directe omgeving te begeleiden in het proces van vinden waar de eigen passie en de potentie voor ‘greatness’ ligt. Daarmee bewijzen wij niet alleen aan hen een grote dienst, maar vooral ook aan Suriname.
Help them find their greatness!

CONTACT

CrossedLines Advisory Services
Telephone: (597) 431286
E-mail: info@crossedlinesadvisory.sr