Home 9 Blog 9 Algemeen 9 Corporate Social Responsibility

Waar ieder bedrijf primair op beoordeeld wordt, is het creëren van waarde voor de aandeelhouders. Maar zoals Henry Ford aan het begin van de vorige eeuw al opmerkte: “a business that makes nothing but money is a poor business”. Al decennialang maken ondernemers zich dan ook sterk voor een aanpak waarbij winst primair stellen, samen gaat met investeren in het welzijn van de samenleving. Ongeacht of het heet Corporate Social Responsibility(CSR) of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of Triple P of Societal Marketing, de kerngedachte is de onderkenning van een ondernemingsverantwoordelijkheid die verder reikt dan winst alleen.

Een heel eenvoudig en praktisch model rondom dit onderwerp is de CSR piramide van Archie Carolls. Aan de basis van deze piramide staat de eerste verantwoordelijkheid van ondernemingen namelijk om winstgevend te zijn. Direct daaraan gelinkt is de verantwoordelijkheid dat te doen binnen wet- en regelgeving. In de derde laag van Carolls CSR model gaat het over ethisch gedrag en het doen van alles wat eerlijk, juist en rechtvaardig is (ook wanneer de wet daar niet in voorziet). In de top van de piramide wordt de filantropische verantwoordelijkheid benoemd die rust op bedrijven om goede corporate burgers te zijn, en bij te dragen aan noden binnen de gemeenschap. Regelmatig wordt bij CSR, ook in Suriname, alleen gekeken naar deze filantropische verantwoordelijkheid.

Zoals gesteld door een CSR expert bestaat er nergens ter wereld een perfecte CSR toepassing. Bedrijven die hoog scoren doen dit door in het verdienmodel en bij de uitvoering van beleid continu te werken aan het verbeteren van de balans tussen enerzijds winst en anderzijds sociale, ethische, arbeidsrechtelijke en milieu vraagstukken. Een maatschappelijk verantwoorde onderneming heeft in de bedrijfsvoering ook voldoende aandacht voor het welzijn van medewerkers en de samenleving. Dat betekent zorgen voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers en aandacht voor de mens achter de werknemer. Maar ook een zichtbare betrokkenheid naar de omgeving door een betrouwbaar en klantgericht aanbod van goederen en diensten. En de bereidheid, waar mogelijk, bij te dragen aan goede doelen van (kwetsbare groepen in) de gemeenschap. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen hoort ook de verantwoordelijkheid voor het beschermen van het milieu en het bijdragen aan een groter milieubewustzijn. Ook aspecten van governance en accountability staan in veel CSR modellen hoog op de agenda.

Was CSR in de beginjaren vooral een moraal ethisch vraagstuk, nu bestaat in Europa en Amerika bij het negeren van CSR principes de grote kans om op ‘black lists’ geplaatst of zelf vervolgd te worden. En in Suriname dan? Als overleven en winst maken vooral tijdens crises zoveel energie kost, wat is dan de drijfveer om maatschappelijk verantwoord te ondernemen? Ondernemingen kunnen niet floreren als de samenleving waar zij onderdeel van zijn uiteenvalt of dreigt te vallen. En helemaal als het verval consequenties heeft voor de opstelling van internationale investeerders, banken en andere instituten naar ons bedrijfsleven. Daarom alleen al is het de taak van ondernemend Suriname om, binnen haar vermogen, verantwoordelijkheid te nemen voor het welzijn van die samenleving en daarmee ook voor de versterking van haar instituten.
Als door gericht ondernemingsbeleid medewerkers, ongeacht hun opleidingsniveau of functie, zich meer bewust worden van de eigen rol en noodzakelijke bijdrage als het gaat om economische, juridische, ethische e.a. onderwerpen dan kan met CSR een hele samenleving in beweging worden gebracht.

Dat doe je als bedrijf niet alleen. Initiatieven van het bedrijfsleven om gericht met CSR bezig te zijn verdienen dan ook alle ondersteuning. Sinds vorig jaar stelt VSB haar leden in de gelegenheid de eigen initiatieven op dit gebied met een grotere groep te delen; daaruit zijn de beste initiatieven bekroond. In januari 2016 is door deze organisatie aan de leden een CSR workshop aangeboden. Aan de hand van de ISO 26000 richtlijn is duidelijkheid verschaft hoe hands –on aan de slag te gaan met dit onderwerp.
Beginnen met of versterken van het CSR beleid begint bij het (opnieuw) vaststellen van de kernwaarden en prioriteiten van het bedrijf. De investeringen in CSR hoeven niet hoog op te lopen en kunnen zich ruimschoots terugbetalen in de uitstraling van het bedrijf en de loyaliteit van degenen die belang hechten aan eerlijke en duurzame relaties. Goede (lees betrouwbare) medewerkers werken graag voor een bedrijf dat respectvol omgaat met haar doelgroepen, de wetgeving naleeft, transparant is over haar aanpak en belang hecht aan een goede reputatie en het behoud daarvan.

CONTACT

CrossedLines Advisory Services
Telephone: (597) 431286
E-mail: info@crossedlinesadvisory.sr