Businessplanning: vrijwillige, verplichte en ook waardevolle exercitie?

Zicht hebben op waar je vandaan komt, weten waar je naar toe wil en daarbij inspelen op de mogelijkheden die de omgeving biedt, is waar het in businessplanning op aankomt. Een belangrijke parallel ook met ons persoonlijk leven lijkt mij.

Aan het begin van mijn carrière als account manager bij de grootste commerciële bank en vele jaren daarna, als lid van de finale toetsingscommissie van een organisatie die starters begeleidt, heb ik vele tientallen bedrijfsplannen onder ogen gehad. In deze categorie bedrijfsplannen, opgesteld voor ‘extern gebruik’ wordt via een rigide format een bedrijfsidee of uitbreidingsvoorstel gepresenteerd. Een beetje goed bedrijfsplan geeft zo een idee van hoe, waarmee, waarom, wanneer en met hoeveel de ondernemer aan de slag is of wil gaan. Daarbij wordt wanneer externe financiering noodzakelijk is relatief veel aandacht besteed aan de cijfermatige onderbouwing. Veelal een achterhaald verhaal op het moment dat de doelgroep het document in handen heeft.

Desondanks een noodzakelijke exercitie die elke serieuze ondernemer, ook wanneer externe financiering niet nodig is, periodiek herhaalt. De focus is doorgaans dan niet op de cijfers alleen, maar meer op het proces om te komen tot duidelijkheid over de richting van de organisatie, de inrichting of benodigde toerusting en het concrete actieplan om de gestelde doelen te realiseren.
Reflecteren, analyseren en concretiseren om als organisatie de ambitie scherp te hebben en bewuste keuzes te maken dat is waar het om gaat. Een benadering die voldoende ruimte laat voor creativiteit en daarbij de realiteit in de externe en interne omgeving meeneemt, leidt doorgaans tot een optimale output.

Kijkend om me heen in ondernemend Suriname stel ik mezelf steeds vaker de vraag of en in welke mate bij businessplanning anno 2013 wel oog is voor trends en ontwikkelingen in die externe omgeving. Ontwikkelingen en trends, die als ze meegenomen worden bij de strategieontwikkeling, zoveel positieve impulsen kunnen geven aan de business. Concreet, wat doet ondernemend Suriname als het gaat om:

  • Actief relatiebeheer bij de belangrijkste doelgroepen
  • Inzetten van alternatieve verkoopkanalen ook richting de Caricom
  • Benutting van de kracht van social media
  • Jongeren erkennen als toekomstige kopers met een op hun belevingswereld afgestemde aanpak

Of zijn we als ondernemend Suriname zo druk met de waan van de dag dat we deze kansen aan ons voorbij laten gaan?

Businessplanning