De perfecte organisatie bestaat niet, net zo min als er één eenduidige route is die het succes van een organisatie garandeert. Inherent aan modern ondernemerschap is de acceptatie dat verandering de enige constante is, ving ik onlangs ergens op. Continue veranderingen vragen van hedendaagse managers relatief veel tijd bij het inrichten en regelmatig aanpassen van de organisatiestructuur, processen en systemen. Personeelsformatie(in-, door- en uitstroom) en vormgeven en aanpassen van de arbeidscultuur zijn in deze ook erg arbeidsintensieve en on-going kernactiviteiten. Kan ook niet anders als in een dynamische omgeving flexibiliteit en constante alertheid nodig zijn. Consumentenbehoeften en voorkeuren veranderen, concurrenten worden steeds creatiever waardoor de concurrentie in veel branches intensiveert. Ietwat vertraagd in vergelijking met het westen, zijn er op onze Surinaamse markt ook duidelijke trends herkenbaar binnen de demografische, technologische, economische en sociaalmaatschappelijke realiteit die het zakendoen in bijkans alle sectoren drastisch verandert. De koopkrachtige consument zit bijvoorbeeld niet meer in en rondom het stadscentrum, de Surinaamse klant vindt versneld nu zijn weg naar e-commerce mogelijkheden en buitenlandse aanbieders van diensten zoeken en vinden toegang tot marktaandeel dat voorheen voorbehouden was aan lokale aanbieders. Daarnaast eist een kritischer wordende Surinaamse markt kwaliteit en vervagen geografische grenzen bij het zakendoen met de rest van de wereld.

Genoemde ontwikkelingen zijn onomkeerbaar en veranderen zichtbaar het ondernemerslandschap. Een groeiende groep Surinaamse bedrijven en overheidsdiensten hebben oog voor deze veranderingen en onderscheiden zich in positieve zin door respectievelijk de marktbenadering en de bereidheid tot het faciliteren van het lokaal ondernemerschap. Korte communicatielijnen, platte organisaties met duidelijkheid over verantwoordelijkheden en bevoegdheden op alle niveaus en accountability, zijn enkele kenmerken van deze groep organisaties. De resultaten blijven dan ook niet uit; sterke winstgroei en uitbreiding van activiteiten ook buiten de Surinaamse grenzen is waar zij het voor doen. Dat voor elkaar krijgen is zo simpel nog niet gegeven onze arbeidscultuur en vaak daarbij samenhangend het arbeidsethos.

Het managen van Human Capital is ongeacht onder welke noemer dat gebeurt een continue en intensieve kerntaak waar handboeken vol van staan. De transformatie van PZ afdelingen naar HRM is nog volop in gang in menig Surinaamse organisatie. Met alleen het verruimen van de taakstelling en verantwoordelijkheden van dit bedrijfsonderdeel komen we er nog niet. Durft de hoogste leiding binnen onze organisaties zich uit te spreken over de strategische plaats van HRM bij het creëren en vorm geven aan het gewenst toekomstbeeld van onze bedrijven en overheid? Welke ‘menswaarden’ staan voorop in de missie van organisaties en op welke wijze wordt daar in de praktijk echt inhoud aan gegeven? Erg pijnlijk vind ik het als medewerkers zich in cynische bewoordingen uitlaten over de mission statements van hun organisaties. Gaan wij met ons human capital onder alle omstandigheden om zoals wij zelf graag behandeld willen worden? En als wij onderkennen dat de arbeidscultuur en –ethos aandacht vragen, wat dan? Hoe creëren wij die gewenste mentaliteit, bewogenheid, het enthousiasme en doorzettingsvermogen waar het ons omgaat? Een tevreden en toegewijde medewerker wordt gevormd in een omgeving waar zijn mening telt en er aandacht is voor het welzijn en de groei van het individu en van teams.

In onze organisatiedoelstellingen komen overwegend cijfermatige aspecten aan de orde die gaan over klanten en marktaandeel, winstgroei, innovatie en efficiencyverbetering. Als daar uw medewerkers substantieel aan dienen bij te dragen is de vraag of zij slechts instrumenteel en daardoor ondergeschikt zijn aan het bereiken van deze doelstellingen? Of maakt u hen tot partners die mede aan de tekentafel betrokken worden vanaf analyse tot de ontwikkeling, implementatie en monitoring van waar u als organisatie voor staat of gaat.

De keuzes die u maakt op het gebied van de inzet en ontwikkeling van ons menselijk kapitaal zijn cruciaal bij het succesvoller opereren van ook uw organisatie en daardoor de samenleving als geheel! Hoe vult u dat in?