Home 9 Blog 9 Algemeen 9 Silent heroes
Rondom het overlijden van Cassius Marcellus Clay, meer bekend als Mohammed Ali, werd eerder deze maand in Louisville een grote herdenkingsdienst gehouden. Indrukwekkend was de wijze waarop zoveel heel verschillend georiënteerde sprekers aan de hand van anekdotes, diepzinnige overdenkingen en luchtige verhalen, de één en dezelfde persoon bejubelden. Eindeloos, en inspirerend, soms een tikkeltje overdreven. Niet anders dan wij dat hier in Suriname ook zo goed kunnen.

Soms lijkt het alsof je eerst dood of uit beeld moet zijn, voordat lof en grani je te beurt vallen. Een beschrijving van Ali door een geestelijke die aangaf dat het leven van de overleden bokslegende uiteenviel in twee delen, was zeer pakkend. De eerste periode was zijn glorietijd als professionele bokser met een uitgesproken mening over heel uiteenlopende onderwerpen en een impact tot ver buiten de grenzen. En dan die tweede periode van de fysieke aftakeling en persoonlijke strijd waarin hij desondanks nog steeds een stem en impact had en die ook echt gebruikte. Wie kent niet het beeld van Ali die met trillende handen en veel moeite in 1996 het Olympisch vuur ontstak? Over wat hij bereikte en achterlaat aan mooie herinneringen, vooral voor degenen die dichtbij hem stonden, zal nog lang worden nagepraat. Een rolmodel en held niet alleen voor vele jonge zwarte Amerikanen, maar vooral ook voor vele anderen in achterstandsposities.

Zo kennen wij ook onze eigen Mohammed Ali’s; sterke persoonlijkheden die ergens in geloven en dat bereid zijn met de wereld te delen, ongeacht de consequenties daarvan. Soms heel bekend en in the spotlights en soms (bewust) juist heel onbekend en nooit naar voren tredend. Inspirerend naar hun directe omgeving en hun nek uitstekend om zich uit te spreken over waar zij achter staan en voor gaan. Een held is voor mij iedereen die probeert van zijn omgeving een betere te maken niet alleen voor zichzelf maar vooral ook voor anderen.

Mijn helden zijn gewone mensen die hard werken, integer zijn en durven op te komen voor de noden van anderen. Zij worden vooral gevormd door het pad dat zij kiezen en veel minder door de krachten die vaak aan hen worden toegeschreven. Veel respect heb ik voor die stille helden die elke dag opnieuw weer met veel plichtsbesef en onder moeilijke omstandigheden hun taak uitvoeren. Ook wanneer zij daar niet die erkenning voor krijgen die zij verdienen.
Helden zijn al die ambtenaren die trouw op hun posten blijven en buiten de politieke arena het Surinaamse belang uitdragen bij de taakuitvoering; schaars weet ik, maar ze zijn er echt nog! Surinamers die liever geven dan nemen en eerlijk blijven ook wanneer niemand meekijkt. En daarbij liever kwetsbaar zijn dan zich machtig wanen en liever vergeven dan veroordelen. De ware held straalt, door zijn eigen rechte weg te kiezen en die te blijven volgen, een licht uit, waarin ook anderen hun eigen weg leren herkennen.

Zelf sta ik deze maand stil bij tien jaar zelfstandig ondernemerschap. Een mijlpaal die gehaald werd, omdat ook ik me omringd weet door (silent) heroes/Ali’s. Vaak zelfs zonder dat zij dat weten, put ik uit de wijze waarop zij het goede voorleven en zichzelf niet stellen boven het grotere belang. Het geeft ook vleugels als je beseft dat er in je wordt geloofd. In de hele wereld bestaat de behoefte aan Ali’s en helden die willen werken aan idealen die veel groter zijn dan zijzelf. Door zelf model te staan voor gedrag dat wij van anderen, vooral onze jeugd wensen, prikkelen wij hen tot het maken van juiste keuzen. Spread love and be an Ali in your own special way!