Selfie’s maken is een bezigheid van vooral jonge mensen die deze met een smartphone gemaakte zelfportretten vaak direct uploaden op sociale media netwerksites. Door sommigen afgedaan als een vorm van ijdelheid, voor veel jongeren tijdverdrijf en hun wijze van communicatie met de omgeving. Intussen is de selfie al niet meer voorbehouden aan jongeren alleen; wie kent immers niet de populaire 2013 selfie die de Deense minister president maakte samen met haar Engelse collega en de Amerikaanse president. De op de achtergrond niet vrolijk kijkende Amerikaanse first lady zorgde zelf in Suriname voor wat hilarische karikaturen en speculaties. ‘A picture says more than a thousand words’ is een pakkend motto hierbij. Zelf ooit een selfie gemaakt of anders voor vandaag ook al een selfie geüpload?

Als je de selfie nu op een geheel andere wijze zou maken, en wel tegen de achtergrond van de eigen organisatie; wat zie je dan? Let wel: kenmerkend voor een selfie is dat je altijd zowel de fotograaf als het onderwerp van de foto bent. De uitdaging zit er dan in het verder durven kijken dan alleen de cosmetische zaken. Met een rimpel erbij of een beetje achterstallig onderhoud aan een gebouw valt doorgaans wel te leven. Wat is echter het gevoel van binnen over de relatie welke wij hebben met ons bedrijf en wat is dan het plaatje? Waar ben je trots op en waar kan het beter als je eerlijk naar jezelf en de organisatie kijkt? En welke emotie hoort bij de niet-optimale performance; onmacht, gelatenheid, onverschilligheid, bitterheid of volledige berusting? Durf je deze zaken te benoemen door je selfie te uploaden en het gesprek over hoe anders op gang te brengen? En neem je de verantwoordelijkheid om vooral in het belang van de arbeidsvreugde periodiek te reflecteren op de eigen bijdrage en groeimogelijkheden binnen de organisatie?

In de rol van supervisor of manager ben je veelal in de positie om met een ‘bedrijfs selfie’ wat makkelijker de dialoog met medewerkers, collega’s en superieuren aan te gaan. Vanuit een kritische reflectie op de organisatie en de eigen rol daarin kunnen dit soort selfies een zinvol instrument zijn om verandering(en) in gang te zetten. En zeker in een snel veranderende omgeving meer oog en oor te hebben voor de marktkansen en klanteisen.

Met de hoe van zo’n selfie kan je alle kanten uit, afhankelijk van waar je de focus op wenst te leggen en hoe scherp je wenst in te zoomen. Een selfie ingezoomd op visie, missie en strategie geeft een ander plaatje dan een selfie op klantrelaties, of een selfie op kostenbeheersing. Heel basale instrumenten voor een organisatie selfie zijn zelfevaluatie sessies met een dwarsdoorsnede van de organisatie of een interne 360 graden feedback meting. Voor optimaal rendement is het aan te raden de output van een organisatie selfie ook te uploaden, niet naar social media, maar naar de relevante organisatie onderdelen. Het beoogd resultaat, namelijk synergie, maakt een organisatie selfie dan alleszins de moeite waard! Een selfie zo is zeker geen ijdelheid, eerder een effectieve tool voor de interne communicatie.