De vele handelsbeurzen, seminars en exposities die steeds korter op elkaar volgen suggereren een bedrijvigheid, beweging, creativiteit en innovatie in bepaalde segmenten van het Surinaamse bedrijfsleven. Een positieve ontwikkeling die zeer toe te juichen is en onze ondersteuning verdient. Wellicht ten overvloede worden hier wel bedoeld de ‘echte beurzen’ en niet die met een ‘wojo’ vergelijkbare verkoopdagen die, gezien de opkomst en duur, kennelijk ook in een bepaalde behoefte voorzien.

De zich op de echte beurzen profilerende bedrijven en organisatoren van events, seminars en exposities zoeken via deze activiteiten gericht het contact met (potentiële) afnemers en laten zich van hun beste kant zien. De vraag die hierbij opkomt is, of deelname voor de participerende bedrijven onderdeel is van een bewust gekozen strategie, of als het slechts een volgen is van door bedrijfsleven organisaties en de overheid ingezette trends. Investeren organisaties hun veelal schaarse middelen om erbij te horen of is het een gerichte investering welke vanuit een bewust gekozen strategie zich terugverdient in vergroting van de klandizie of scherpere positionering bij de doelgroepen? Ontwikkelt het ondernemerschap zich anders gezegd ‘by default or by design’? De Surinaamse branche organisaties die vanuit een visie, doelstellingen en een strategie zich ontwikkelen en daarbij hun leden mobiliseren om ook aan de slag te gaan lopen voorop in de professionaliseringsslag gewenst in corporate Suriname. Trots kunnen wij zonder meer zijn op een groep van voornamelijk dertigers die zich heeft gebundeld en sterk maakt om de ICT-sector in Suriname versneld te upgraden. En dat doet met zoveel enthousiasme en vanuit een besef dat samenwerking en hard aanpakken sleutels zijn tot succes. Dat biedt perspectief.

Vraag je echter tegelijkertijd aan tien willekeurige MKB-ondernemers waar zij in het ondernemerschap op deze markt tegen aan lopen en je zult vaker dezelfde zaken horen. Het aantrekken en behouden van gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers, omgaan met trage besluitvorming lees transparantie binnen enkele overheidsdiensten en continuïteit van beleid binnen het overheidsapparaat zijn ware uitdagingen voor Surinaamse managers. Laten wij ons daardoor uit het veld slaan als ondernemend Suriname of nemen wij het initiatief als het gaat om zaken waar wij wel invloed op (kunnen) hebben? Of anders gezegd, gaan wij voor een ontwikkeling by design en stappen wij (nog) meer af van de default waarin het toch zo simpel is af te geven op wat niet deugt. Met alleen een sterk geloof in de potentie van Suriname zonder de wil en durf ook echt een verschil te maken zullen wij er niet komen.
In de default mode waar wij ons allen regelmatig aan bezondigen zijn gangbare stellingen; hier kunnen wij toch niets aan doen, dit is zoals het werkt bij ons in Suriname en dat kunnen wij nooit! Dat kan ongetwijfeld anders en misschien zou het helpen om bovenstaande stellingen te herformuleren en daar echt mee aan de slag te gaan.

–    Zo gaan wij hier verandering in brengen
–    Dit is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid
–    Hoe snel gaan wij onze krachten mobiliseren om dit te veranderen?

Door elkaar bewust aan te spreken wanneer u iemand in de eigen omgeving herkent die vanuit de default mode afgeeft op de omgeving of passief blijft kunnen wij daadwerkelijk, ondernemer of niet, een verschil maken.

Laten wij elkaar een dienst bewijzen en vaker aanspreken wanneer de ander vanuit deze default mode afgeeft of passief blijft. Ik ben er van overtuigd dat het een groot verschil maakt als wij zelfbewust en meer by design aan de slag te gaan en minder vanuit een fingerspitzengefühl of maar afgeven op de omgeving waar wij zelf deel van zijn!

Mijn persoonlijk verlanglijstje voor ondernemend Suriname is niet lang:
–    Veel betere benutting van het jong arbeidspotentieel door afstemming van het onderwijssysteem op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
–    Upgrade van de infrastructuur voor startende ondernemers (financieringsopties, investeringsfaciliteiten en professionele begeleiding)
–    Omslag in ons denken van een focus alleen op mineralen naar meer duurzame sectoren met aandacht voor mens en milieu
Hoe ziet uw lijstje eruit en hoe gaat u daar mee aan de slag?