Home 9 Blog 9 Algemeen 9 Mindset en skillset

Al sinds mensenheugenis is elke tool ontwikkeld of elke doorbraak binnen de technologie, zowel hulpmiddel als wapen gebleken. Met een bijl ontwikkeld in het stenen tijdperk werd jagen gemakkelijk en hakte men hout. Diezelfde bijl was tevens een wapen om de vijand te lijf te gaan. Met de ontwikkeling van rollend vervoer werden personen verplaatst, het land geploegd maar werd ook oorlogstuig mobieler en effectiever gemaakt. De ontwikkeling en beschikbaarheid van technologie heeft economieën tot ontwikkeling gebracht en tegelijkertijd verwoestende oorlogen mogelijk gemaakt. Fysieke afstanden worden dankzij die technologie onmiddellijk overbrugd en kennis en informatie zijn voor gebruikers nog nooit zo dichtbij geweest. Parallel aan de ontsluiting van data, informatie en kennis loopt ook een ‘darknet’ waar alles dat het daglicht schuwt ook virtueel toegankelijk is. Is deze tegenstrijdigheid, de dualiteit die inherent is aan ons leven?

Het verschil tussen de hantering van de beschikbare techniek als hulpmiddel bij vooruitgang of wapen ter vernietiging ligt uiteraard bij de gebruiker. Een gebruiker die voor zichzelf de hantering van tools als hulpmiddel of als wapen naar eigen grieven kan definiëren. Dat is beangstigend zeker wanneer de grenzen lijken te vervagen tussen wat positief en negatief is. Groepen met een afwijkende mening of mensen die zich verstoten en afgewezen voelen grijpen in hun onmacht steeds vaker naar wapens. De hierdoor veroorzaakte excessen ook vanwege de bijna onbeperkte beschikbaarheid van wapens in de Verenigde Staten zijn al jaren bekend.

Onder het motto ‘guns do not kill people, people kill people’ lijkt regulering nog ver weg. In de discussie die daar heftig oplaait, wordt nauwelijks ingebracht de noodzaak om vanuit een diepere analyse van de oorzaken veel meer aan de menskant interventies te doen. In een wereld waar iedereen veel meer op zichzelf gericht is, zijn degenen die daarin moeilijk of geheel niet meekunnen vaak volledig aan hun lot overgelaten. De gevolgen zijn bekend en zorgen ook in onze omgeving, bij escalaties, voor veel leed. Vanuit de eerdere genoemde dualiteit zullen er echter ook altijd mensen kiezen te opereren aan de schaduwzijde van het positieve. Wat mij intrigeert is in welke mate die keuze is ingegeven door de mindset en in welke mate door gewoon de waan van het moment.

Een beschikbaar hulpmiddel goed benutten of juist andersom ermee ten strijde trekken is afhankelijk van vele factoren. Iets dichter bij huis ervaren wij regelmatig hoe gedreven door impulsen en overspoeld door externe prikkels de grenzen van het toelaatbare worden overschreden. Escalaties in de relatiesfeer, immoraliteit op het internet en een misbruik van sociale media voor reputatieschade aan derden schijnen steeds meer toe te nemen. Welke instantie houdt een registratie bij van deze escalaties ook wanneer er geen strafrechtelijk onderzoek volgt? Hoe ontwikkel je, vooral onder onze jongeren, een mindset en de behorende skills om op verantwoorde wijze keuzes te maken?

Is de keus om jezelf tot stoeipoes op internet te bombarderen een hele bewuste of komt het voort uit impulsiviteit, zonder de lange termijn effecten te overzien. Immoraliteit en zelfdestructie lijken onvermijdelijk als jongeren kiezen voor de kick van het moment. Anders dan in de tijd van Marilyn Monroe, Pamela Anderson en alle andere Playboy en filmmodellen die daar een bestaan mee konden opbouwen, zijn de verdiensten zeer pover als ‘gratis internet stoeipoes’. Vanuit welke mindset maken jongeren keuzes? Welke bijdrage leveren opvoeders bij het ontwikkelen van die vaardigheden waarmee jongeren de consequenties van hun gedrag zelf kunnen overzien. Regulering is niet de oplossing; de juiste skills en mindset wel!