Het aantrekken van klanten, hen weten te behouden en maken tot ambassadeur van wat je de markt te bieden hebt is anno 2015 ware topsport. Duurzaam concurrentievoordeel wordt opgebouwd door aan doelgroepen te bieden wat voor hen van echte waarde is. Het aan de markt communiceren van je aanbod en het onderscheidende daarvan is echter zo eenvoudig nog niet. Wereldwijd balanceren dan ook dagelijks marketeers tussen diverse disciplines, variërend van psychologie, sociologie tot esthetica en ICT, om grip te krijgen op wat consumentenvoorkeuren bepaalt.

Op zowat elke markt en binnen elke sector zijn trends herkenbaar die van invloed zijn op de wijze waarop consumenten keuzes maken. De traditionele verkoopkanalen staan al enige tijd onder druk, en ook in Suriname zijn verschuivingen merkbaar. Bijkans elke zoektocht naar product of dienst begint anno 2015 online en de groep consumenten die on-line koopt is ook op onze markt sterk groeiende.
Onder deze omstandigheden is een traditionele marktbenadering en een promotiebudget besteed aan uitsluitend push berichten een grove verspilling. Bij push of outbound marketing gaat berichtgeving naar de markt via standaard mailing, de bekende advertenties in de dagbladen, op TV en de radio. Vanwege de huidige overload aan informatie komt maar relatief weinig van de verzonden informatie daadwerkelijk aan (bij de doelgroepen voor wie het bestemd is). De doorsnee Surinaamse televisiekijker (zonder een kabel abonnement) kan zappen tussen meer dan vijftien lokale televisiestations. De kans dat u gezien wordt is alleen al daarom veel kleiner dan enkele jaren geleden. Een evaluatie van uw huidig communicatiebudget is tegen deze achtergrond dus noodzaak. Push marketing wordt langzaam aan ‘old school’. Het onderbreekt en overvalt de klanten met informatie die niet zelden als irritant wordt ervaren.

Bij een meer pull of inbound benadering zorgt een organisatie voor zichtbaarheid en bereikbaarheid wanneer een consument met een vraag of behoefte op zoek gaat naar informatie. Websites, blogs en social media netwerken kunnen daarbij van dienst zijn. Maar bovenal die persoonlijke aanpak en klantgerichtheid bij elk contact maken het verschil. Een interne focus op de kwaliteit van de klantprocessen en continu extern richten om klant en markt in beeld te hebben en houden is dan waar het op aankomt. Dat slaat vervolgens niet los van het besef dat de ideale aanpak er één is waarbij marketing niet alleen is voorbehouden aan de marketingafdeling. Ieder klantcontact levert waardevolle informatie waarmee elk bedrijf zijn eigen ‘intelligence’ kan opbouwen. Het besef dat duurzaam concurrentievoordeel wordt opgebouwd wanneer klanteisen en -behoeften centraal staan, vormt daarbij het belangrijkste vertrekpunt. De ultieme toets van succes is wanneer je als bedrijf er in slaagt om ambassadeurs te maken van je klanten. Geen goedkopere en effectievere vorm van promotie denkbaar en geen mooiere wijze om van continuïteit verzekerd te zijn, als klanten zo tevreden zijn dat zij dat doorvertellen!

Om de marketingfunctie in de doorsnee Surinaamse organisaties te helpen groeien uit de rol van salessupport en eventplanner naar medebepaler van strategisch commercieel beleid is een professionaliseringslag vereist. Onder meer door interventies die zichtbaar maken wat de daadwerkelijke toegevoegde waarde van marketing inspanningen is.

Dat vraagt om een gerichte aanpak en bereidheid te investeren in:
– Een marketing mind-set en competent contactpersoneel
– Continue dataverzameling en analyse als input voor commercieel beleid
– Een uitgebalanceerde marketingmix optimaal afgestemd op de bediende marktsegmenten

Op onze relatief kleine markt zijn wij nog druk met het vinden van een balans. Een balans tussen het koesteren van wat nog wel werkt aan de old school benadering, en het benutten van de opties van een meer inbound marketing aanpak. Dat betekent online zijn met actuele content, onder alle omstandigheden bereikbaar zijn en kunnen nakomen wat je belooft aan de klant en markt.
Dat deze aanpak werkt is duidelijk; ook in Surinaamse bedrijven die deze omslag hebben weten maken zijn daar voorbeelden van. Resultaat groeiend klantenbestand en marktaandeel en aantrekkelijke werkgevers voor dynamische en gedreven medewerkers!