Consultancy

 • Kijk op management consultancy
  De dienstverlening van CrossedLines Advisory Services op het gebied van Managementconsultancy gaat uit van Lean en Learning. Met Lean wordt bedoeld het, gegeven de klantvraag, aanbieden van waarde die er direct toe doet. Anders gesteld CLASS gaat voor een klantgeorienteerde benadering die onder alle...
 • Businessplanning
  Vanuit inzicht in omgevingsontwikkelingen en een kennis van de eigen sterkten en zwakten kunnen organisaties optimaal toegerust klant en markt bedienen. Met businessplanning voor de korte, middellange en lange termijn en continue monitoring en evaluatie van bereikte resultaten wordt aan een belangrijke randvoorwaarde voldaan...
 • Marketing
  Wat is in uw organisatie de visie op Marketing? Is het een activiteit uitgevoerd door de marketingfunctie alleen of draagt iedereen bij ? Hoe komt uw budget voor marketing tot stand en wie toetst of de marketinginspanningen tot de beoogde resultaten leiden? Maar belangrijker...
 • Organisatie-inrichting en ontwikkeling
  Een holistische kijk op organisatievraagstukken, waarbij geschakeld kan worden tussen strategische, tactische en operationele vraagstukken, dat is de kracht van CrossedLines Advisory Services. De samenhang tussen de organisatie, strategie en doelen, de menselijke hulpbronnen en de klant-tot-klant processen staat daarbij centraal. Dienstverlening op het...