Blog

Marketing anders; kan en moet!

Het aantrekken van klanten, hen weten te behouden en maken tot ambassadeur van wat je de markt te bieden hebt is anno 2015 ware topsport. Duurzaam concurrentievoordeel wordt opgebouwd door aan doelgroepen te bieden wat voor hen van echte waarde is. Het aan de markt communiceren van je aanbod en het onderscheidende daarvan is echter...
Read more

Finding their greatness

Chapeau aan de duizenden examenkandidaten die net met succes een fase in hun schoolcarrière hebben afgesloten. Respect voor alle leerkrachten en schoolleiders die onze pupillen helpen opvoeden en vormen, vaak onder minder dan ideale omstandigheden. Geen makkelijke taak ook als je super gemotiveerd en dol op kinderen bent. Ons onderwijs heeft gelukkig op elk niveau...
Read more

Wendbaarheid en Winnen!

In veel topsporten wordt strak getraind op wendbaarheid door oefeningen gericht op reactievermogen, snelheid en richtingsverandering. Met alleen technische skills kom je er niet in de zogenaamde explosieve sporten waaronder de vechtsporten en atletiek. Wendbaarheid is een belangrijke vereiste om met inzet van technische skills en goed uithoudingsvermogen tot topprestaties te komen. Een belangrijke parallel...
Read more

Klantprocessen op orde?

“Kleine boodschap of grote boodschap?” galmt het begin van deze week door de wachtruimte van de radiologie afdeling van één van onze ziekenhuizen. Dit tot grote hilariteit van de wachtenden en tot minstens even zo grote gêne bij de toiletbezoekers aan wie deze vraag luidkeels wordt gesteld. Onverstoord gaat de medewerkster door terwijl in een...
Read more

Role models

Kent u dat ook? Plaatsvervangende schaamte als iemand afgaat en daarmee zichzelf en vaak ook de omgeving voor schut zet. Voorbeelden genoeg in onze directe omgeving en ik waag me niet aan een opsomming of het benoemen van de meest recente publieke blunders. Ik loop namelijk het risico om belangrijke blunders over het hoofd te...
Read more

Succes en Human Capital

De perfecte organisatie bestaat niet, net zo min als er één eenduidige route is die het succes van een organisatie garandeert. Inherent aan modern ondernemerschap is de acceptatie dat verandering de enige constante is, ving ik onlangs ergens op. Continue veranderingen vragen van hedendaagse managers relatief veel tijd bij...
Read more

Ondernemen; default or design Suriname?

De vele handelsbeurzen, seminars en exposities die steeds korter op elkaar volgen suggereren een bedrijvigheid, beweging, creativiteit en innovatie in bepaalde segmenten van het Surinaamse bedrijfsleven. Een positieve ontwikkeling die zeer toe te juichen is en onze ondersteuning verdient. Wellicht ten overvloede worden hier wel bedoeld de ‘echte beurzen’ en niet die met een ‘wojo’...
Read more